Abdullah Bin Abdul Muttalib

 Abdullah Bin Abdul Muttalib

Pengenalan
Sayyiduna Abdullah Bin Abdul Muttalib رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا adalah bapa kepada Nabi Besar Muhammad صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيٰهِ سَلَّى . Namanya yang mulia ialah Abdullah, nama sandaran ialah Abu Qasam (pengumpul kebaikan dan keberkatan), Abu Muhammad dan Abu Ahmad, dan gelarannya (laqab) ialah Zabeeh. (Seerat-e-Walidayn-e-Mustafa, hlm. 49 – 42 diringkaskan) Bapanya yang mulia Abdul Muttalib adalah seorang pemimpin Quraisy Makkah dan seorang Ketua Bani Hasyim. Nama sebenarnya ialah Syaibah dan orang ramai memanggilnya sebagai ‘Shaybat-ul-Hamd’ kerana perbuatan baiknya. (Madarij-un-Nubuwwah, jilid 2, hlm. 12, diringkaskan, Seerat-e-Walidayn-e-Mustafa, hlm. 42 diringkaskan) Nama ibunya yang mulia ialah Fatimah Bint-e-Amr. (Tareekh-e-Tabari, jld. 2,, ms. 239)

Adik beradik (adik beradik)
Note: Sayyiduna Abdul Muttalib رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ berkahwin enam kali dalam enam pelbagai kesempatan maka Sayyiduna Abdullah mempunyai 20 adik-beradik (saudara lelaki dan perempuan). Daripada jumlah ini, dia berkongsi ibu dan bapa yang sama dengan 3 abang dan 5 adik perempuan. Dengan 11 orang abangnya, dia hanya berkongsi bapa dan sama dengan seorang kakak (dia dari sebelah bapanya sahaja, mereka tidak berkongsi ibu yang sama). (Seerat-e-Walidayn-e-Mustafa, ms 40 – 41)

Peristiwa Sumpah Sayyiduna Abdul Muttalib
Sayyiduna Abdul Muttalib رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ bernazar bahawa jika dia mempunyai sepuluh anak lelaki dan mereka membesar sebagai pelindung Quraisy, dia akan mengorbankan salah seorang daripada mereka di sebelah Ka’bah yang suci untuk mendapatkan keredhaan Allah Taala.

Setelah selesai nazar ini, dia mengumpulkan anak-anaknya dan memberitahu mereka tentang nazarnya sambil meminta mereka untuk menunaikannya. Mereka semua tunduk kepada kehendak ayah mereka. Melalui undian menggunakan nama sepuluh anak lelaki, nama Sayyiduna Abdullah رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ telah dipilih. Sayyiduna Abdul Muthalib pergi ke Ka’bah bersama anaknya untuk mengorbankannya, namun orang Quraisy menyarankan untuk tidak mengorbankan anaknya melainkan dia tidak mempunyai pilihan lain, kerana jika dia pergi dengan niat untuk mengorbankan anaknya. maka orang lain akan mengikutnya dan semua orang akan mengorbankan anaknya di sini.

Selepas itu orang Quraisy mengusulkan satu cadangan: ‘Engkau hendaklah membawa anak lelakimu menziarahi wanita yang merupakan peramal di Hijaaz dan diberitahu akan isu ini, jika peramal juga menyokong idea untuk mengorbankan anakmu maka anda mempunyai kuasa sepenuhnya untuk mengorbankan dia. Sebaliknya, jika dia menawarkan penyelesaian lain yang menepati nazar anda dan juga menghalang pengorbanan Abdullah maka anda harus menerima cadangan itu.’
Selepas itu, mereka semua memulakan perjalanan untuk melawat wanita itu dan mendedahkan dilema kepadanya. Dia menyarankan: ‘Hendaklah kamu membuat undian antara anak lelaki kamu dan jumlah wang darah yang ditetapkan di kalangan kaum kamu (sebagai pertukaran untuk membunuh), iaitu sepuluh ekor unta; jika nama anakmu tercatat maka perbanyakkan unta, ulangi ini sehingga Tuhanmu عَزَّوَجَلَّ berkenan dan dikorban banyak unta. Kemudian sembelihlah unta sebagai ganti anakmu. Dengan mengikut saranan saya, kamu akan (berdua) menggembirakan Tuhan kamu عَزَّوَجَلَّ serta menyelamatkan anak kamu.’ Selepas perbualan ini, mereka semua kembali ke Makkah-tul-Mukarramah dan membuat undian antara Sayyiduna Abdullah dan sepuluh ekor unta.

Nama Sayyiduna Abdullah رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ telah dilukis. Maka mereka menambah lagi sepuluh ekor unta. Bilangan unta bertambah banyak sehingga mencapai seratus. Selepas peristiwa ini orang-orang Quraisy dan orang-orang lain yang hadir di sana mengucapkan tahniah kepada Sayyiduna Abdul Muttalib. Sayyiduna Abdul Muttalib رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ mengisytiharkan: ‘Saya bersumpah demi Allah عَزَّوَجَلَّ! Melainkan jika banyak unta tidak ditarik tiga kali saya enggan menerima keputusan seri ini.’ Selepas itu, tindakan ini diulang tiga kali dan setiap kali ia mengakibatkan banyak unta ditarik. (As-Seerat-e-Nabawiyyah Li-ibn Hishaam, hlm.64 diringkaskan)

Kemudian Sayyiduna Abdul Muthalib رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ mengisytiharkan Takbir dan menyembelih unta antara Safaa dan Marwah. Sayyiduna Ikrimah رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ melaporkan tentang kewibawaan Sayyiduna Abdullah Bin Abbas رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُمَا: “Hukum pada masa itu akan diberikan kepada manusia. Sayyiduna Abdul Muttalib رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ adalah individu pertama yang membuat persembahan seratus ekor unta sebagai pertukaran untuk satu nyawa. Selepas itu, ini menjadi kebiasaan di kalangan orang Quraisy dan juga seluruh Arab, dan undang-undang ini dipelihara oleh Kekasih Allah Rasulullah صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم.’-Tabaqaat’-e, jilid 1. 72)

Wanita yang ingin mengahwininya
Note: Selepas peristiwa korban, populariti رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ Sayyiduna Abdullah semakin meningkat. Ramai wanita muda dan cantik Makkah-tul-Mukarramah tertarik dengan penampilannya yang kacak dan menawan dan akibatnya berusaha keras untuk mengahwininya. Ada juga yang membuat cadangan kewangan yang besar (untuk tujuan ini). Beberapa yang ketara lebih menonjol daripada yang lain. Seorang wanita Yahudi bernama Fatimah Binti-e-Murr Khath’amiyyah membuat cadangan kewangan untuk mendapatkan Nur Rasulullah صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم yang bersinar dari dahinya. (Tareekh-e-Tabari, jil. 2, hlm. 224 diringkaskan) Fatimah Shaamiyyah ialah anak perempuan raja Syria. Dia tiada tandingannya dalam kecantikan dan rupa paras, dia juga mengembara ke Makkah-tul-Mukarramah untuk mencapai Nur Kekasih Rasulullah صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, tetapi dia kembali seperti yang lain, tetapi dia tidak mencapai matlamatnya. (Seerat-e-Walidayn-e-Mustafa, hlm. 57, 58, diringkaskan, Shawahid-ul-Nubuwwah, hlm. 28 diringkaskan)

Konspirasi untuk membunuh Sayyiduna Abdullah رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ
Melalui tanda-tanda tertentu, ahli kitab menyedari bahawa kewujudan Rasul yang Mulia صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم telah diamanahkan di pinggang Sayyiduna Abdullah رَلّهِ الْعَلَى (Seerat-e- Walidayn-e-Mustafa, hlm. 60, diringkaskan, Madarij-un-Nubuwwah, jld. 2, hlm. 12 diringkaskan)

Beliau mendapat penghargaan dan kekaguman yang mendalam dalam hatinya terhadap Sayyiduna Abdullah رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَــنْهُ dan seterusnya beliau bertemu dengan Sayyiduna Abdul Muttalib

Oleh itu sekumpulan orang Yahudi memutuskan untuk tidak pulang ke rumah mereka sehingga mereka telah membunuh Sayyiduna Abdullah رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ. Pada suatu hari dia telah pergi ke luar Mekah untuk tujuan berburu. Individu-individu celaka ini cuba mengambil kesempatan dan menarik pedang mereka dari sarungnya untuk melancarkan serangan mereka. Namun, untuk melindungi Sayyiduna Abdullah رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ, beberapa penunggang muncul dari langit yang membunuh orang-orang Yahudi yang terkutuk itu. Secara kebetulan, رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهَا Sayyidatuna Amina’s رَضِىَ اللّٰهُ عَـنْهَا bapa mulia Sayyiduna Wahb Bin Abd-e-Munaaf menyaksikan kejadian ini dengan matanya sendiri. (Madarij-un-Nubuwwah, jilid 1, hlm. 182 diringkaskan)

(Penterjemah ambil perhatian, saya fikir anda harus mengalih keluar keseluruhan cerita ini tentang Yahudi dan Ahl-e-Kitab kerana ia boleh dilihat di negara ini sebagai ‘menghasut kebencian terhadap Yahudi’)

Oleh itu sekumpulan orang Yahudi memutuskan untuk tidak pulang ke rumah mereka sehingga mereka telah membunuh Sayyiduna Abdullah رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ. Pada suatu hari dia telah pergi ke luar Mekah untuk tujuan berburu. Individu-individu celaka ini cuba mengambil kesempatan dan menarik pedang mereka dari sarungnya untuk melancarkan serangan mereka. Namun, untuk melindungi Sayyiduna Abdullah رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ, beberapa penunggang muncul dari langit yang membunuh orang-orang Yahudi yang terkutuk itu. Secara kebetulan, رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهَا Sayyidatuna Amina’s رَضِىَ اللّٰهُ عَـنْهَا bapa mulia Sayyiduna Wahb Bin Abd-e-Munaaf menyaksikan kejadian ini dengan matanya sendiri. (Madarij-un-Nubuwwah, jilid 1, hlm. 182 diringkaskan)

Beliau mendapat penghargaan dan kekaguman yang mendalam dalam hatinya terhadap Sayyiduna Abdullah رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ dan seterusnya beliau bertemu dengan Sayyiduna Abdul Muttalib رَضِىَ اللّٰهُ تَعَـنْه عَُهُ.

dan menyatakan hasratnya untuk melihat puteri kesayangannya Sayyidatuna ‘Aminah رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهَا berkahwin dengan Sayyiduna Abdullah رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ. Cadangan itu diterima. Berikutan itu Sayyiduna Abdullah رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ dan Sayyidatuna ‘Aminah رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهَا berkahwin. (Madarij-un-Nubuwwah, jilid 1, hlm. 182 diringkaskan)

Badan utuh walaupun selepas 1400 tahun
Note: Menurut Nawaa-e-Waqt (akhbar Pakistan) pada 21 Januari 1978 semasa prosedur penggalian di Madina-tul-Munawwarah untuk pembesaran Masjid Nabawi, jenazah Sayyiduna Abdullah Bin Abdul Muttalib رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـن, Ayah yang Rasulullah صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, yang mulia telah ditemui dalam keadaan yang benar-benar utuh dan indah walaupun telah dikebumikan lebih empat belas abad yang lalu.
Death

Kematian yang diberkati

Wafat pada tahun 570 (umur 22 tahun)
Medina, Hejaz, Arabia

Sayyiduna Abdullah رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ mengiringi kafilah Quraisy ke Syam dalam perjalanan perniagaan. Semasa perjalanan perniagaan ini, dia jatuh sakit. Sekembalinya, kafilah itu menghampiri Madinah-tul-Munawwarah dan sejak Sayyiduna Abdullah رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ sedang sakit, dia memutuskan untuk tinggal di Madinah bersama Banoo-Adee-Bin-Najjaar yang mempunyai pertalian dengan Sayyiduna Abdullah رَهُمْ عَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى Abdul Muttalib رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ datuk nenek dari sebelah ibu. Beliau رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَـنْهُ meninggal dunia di tempat ini pada usia 25 tahun. (Al-Muntazam, jilid 2, hlm. 224 diringkaskan)

Related post